Analysen utføres ved

HLAB27 går fra tirsdag 8. september 2020 og inntil videre som sendeprøve til UNN.

Se informasjon i UNN sin Laboratoriehåndbok.

Prøvemateriale/prøvemengde

EDTA fullblod, ACD fullblod

Prøvebehandling

Det skal utføres pasientidentifikasjon ved prøvetaking. Pasient skal oppgi navn og 11 siffers personnummer før prøvetaking, samt at prøvetaker kontrollerer pasientens identifikasjonsbånd. Ved poliklinisk prøvetaking må pasienten identifisere seg ved gyldig legitimasjon.
Prøveglasset skal merkes med pasientens fulle navn og 11 siffers personnummer, samt rekvirent/avd og prøvetakingsdato. Glasset skal merkes før prøvetaking.

Analysemetode

PCR

Tolkning

Bekhterevs sykdom er assosiert med vevstypen HLA-B27. Ca 10% av befolkningen er HLA-B27 positiv, men bare en liten andel av disse har Bekhterevs sykdom. Ved negativ test er diagnosen meget lite sannsynlig.

Analyseringsintervall/hyppighet

Ca. hver 2.uke