Analysen utføres ved

Sentrallaboratoriet,Bodø tlf. 75 57 83 50

Prøvemateriale/prøvemengde

Serum 0,3 mL

Analysemetode

Kjemiluminescens

Tolkning

Anti-gliadin (deamidert) IgG antistoffer har, i likhet med anti-transglutaminase IgA antistoffer, høy sensitivitet og spesifisitet for cøliaki.

Analyseringsintervall/hyppighet

Alle hverdager

Referanseområde

Negativ <20 CU Svak positiv 20-30 CU Moderat til sterkt positiv >30 CU

Merknader

Ny metode fra 01.09.2013