Analysen utføres ved

Sentrallaboratoriet, Bodø tlf. 75 57 83 50

Prøvemateriale/prøvemengde

Serum 0,3 mL

Analysemetode

ELISA

Tolkning

Glatt muskulatur IgG antistoffer (F–actin) ses hyppigst hos pasienter med autoimmun hepatitt, men kan også sees ved hepatitt C og i lave titre ved en del andre sykdommer.

Analyseringsintervall/hyppighet

Ukentlig

Referanseområde

Negativ < 20 Arb.enh.
Svak positiv 20-30 Arb.enh.
Moderat til sterk positiv > 30 Arb.enh.

Arb.enh. = Arbitrære enheter

Norsk laboratoriekodeverk

NPU12996 P-Glatt muskulatur IgG Arb.enh.