Analysen utføres ved

Sentrallaboratoriet,Bodø tlf. 75 57 83 50

Prøvemateriale/prøvemengde

Serum 0,3 mL

Analysemetode

Kjemiluminescens

Tolkning

Anti-GBM antistoffer sees ved nefrotoksisk glomerulonefritt og ved Goodpastures syndrom

Analyseringsintervall/hyppighet

Alle hverdager

Referanseområde

Negativ <20 CU Positiv >20 CU

Merknader

Ny metode fra 15.09.13