Analysen utføres ved

Sentrallaboratoriet,Bodø Tlf:75 57 83 50

Prøvemateriale/prøvemengde

Serum / minimum 0,3 ml

Analysemetode

Kjemiluminescens

Tolkning

Anti-ENA antistoffer er en undergruppe av CTD Screen. ENA står for "extractable nuclear antigens".Dersom denne er positiv gjøres videre undersøkelser på de enkelte spesifisitetene

Analyseringsintervall/hyppighet

2-4 dager i uka

Referanseområde

Negativ <20 CU
Positiv ≥20CU

Merknader

Subspesifisitetene inkluderer: Sm, RNP, Ro 52,Ro 60,SSB, Scl-70 og Jo-1.
Ny metode fra 30.01.2015