Analysen utføres ved

Sentrallaboratoriet, Bodø tlf. 75 57 83 50

Prøvemateriale/prøvemengde

Feces/ en full skje i universalcontainer

Prøvetaking/prøvebehandling/forsendelse

Universalcontaineren merkes tydelig med fullt pasientnavn og personnummer, samt prøvetakingsdato. Universalcontaineren legges deretter i egnet forsendelseshylse og sendes i ferdig merket konvolutt til Laboratoriemedisinsk avdeling, Nordlandssykehuset i Bodø. Forsendelseshylse og konvolutter kan også bestilles fra egen liste i labhåndboka.

Prøvebehandling

Forsendelse: Sendes snarest innen 24 timer.
Ved mottak fryses prøven umiddelbart.
Holdbar i kjøleskap i 4 døgn.

Analysemetode

ELISA

Tolkning

Pancreasspesifikk elastase i feces avspeiler eksokrin pankreasfunksjon. Meget lave verdier er forenlig med betydelig pankreassvikt.

Analyseringsintervall/hyppighet

Ukentlig

Referanseområde

> 200 µg E1/g prøve: Normal.
100-200 µg E1/g prøve: Lett nedsatt.
<100 µg E1/g prøve: Kraftig nedsatt.

Merknader

Vandig avføring kan gi falsk lav elastaseverdi