Analysen utføres ved

Sentrallaboratoriet, Bodø

Indikasjon

Utredning av pasienter med tegn og symptomer på systemiske bindevevssykdommer.
Spesielt er anti-dsDNA indisert ved mistanke om Systemisk lupus erythematosus (SLE).
For oppfølging av SLE-aktivitet.

Prøvemateriale/prøvemengde

Serum 0,3 ml

Holdbarhet

14 dager v/2-8°C

Analysemetode

Multiplex flow-immunanalyse, detekterer IgG klasse anti-ds (dobbelstrenget) DNA-antistoff

Tolkning

Antistoffer mot dsDNA forekommer oftest hos pasienter med SLE med en prevalens på 40-80%. Meget spesifikk markør som representerer et av de diagnostiske kriterier for SLE.

Anti-dsDNA immunkomplekser avleires i blodkarene av target organ og spiller dermed en viktig rolle i patogenesen av SLE.
Positive funn assosieres med økt risiko for lupus nefritt.Anti-dsDNA titer kan reduseres ved vellykket behandling og kan øke ved akutt tilbakefall av sykdommen, slik at titer korrelerer med sykdomsaktiviteten og kan brukes for oppfølging. Antistoffet kan opptre 2-3 år før sykdommen manifesterer seg klinisk.

Ds-DNA antistoffer er ofte negative ved medikament-utløst SLE, subakutt cutaneous lupus eller discoid lupus. Anti-ds DNA forekommer hos ca. 2 % av pasientene med andre sykdommer (annen autoimmun sykdom, infeksjoner, kroniske leversykdommer), men ofte i lavt/moderat titer.

Hvis resultatet er i grenseområdet, betyr det at sannsynligheten for SLE er lav, men den er fremdeles høyere enn blant normalbefolkningen. Forekomsten av anti-dsDNA i grenseområdet blant normalpopulasjon er 2,0 %. Flere studier har påvist at anti-dsDNA antistoffer i grenseområdet forekommer oftere ved ikke-aktiv, behandlet SLE enn ved nylig diagnostisert sykdom.

Leverandør oppgir følgende sensitivitet og spesifisitet (95% CI):
sensitivitet: 86 % (61-95%);
spesifisitet 95,0% (91,3-97,3)

Analyseringsintervall/hyppighet

Alle hverdager

Referanseområde

Negativ ≤4 IU/ml

Grenseverdi 5-9 IU/ml

Positiv ≥10 IU/ml

Indikasjoner, tolkning og referanser

Kotzin B, West S: Systemic lupus erythematosus. In Clinical Immunology Principles and Practice. Second edition. Edited by R Rich, T Fleisher, W Shearer, B Kotzin, H Schroeder Jr. Mosby, 2001, pp 60.1-60.24

Kavanaugh A, Tomar R, Reveille J, et al: Guidelines for use of the antinuclear antibody test and tests for specific autoantibodies to nuclear antigens. Arch Pathol Lab Med 2000; 124:71-81


International recommendations for the assessment of autoantibodies to cellular antigens referred to as anti- nuclear antibodies. Nancy Agmon-Levin et al., Ann Rheum Dis 73 (2014).

Arbuckle MR, McClain MT, Rubertone MV, et al. Development of autoantibodies before the clinical onset of systemic lupus erythematosus. N Engl J Med 2003;349:1532.

2019, Bio-Rad Laboratories, BioPlex 2200 ANA Screen with MDSS, 665-0505I Instructions for Use Manual.

Merknader

Ny metode fra 19.10.21.

P.g.a overgang til ny metode (Multiplex flow-immunanalyse) vil vi tilby parallellkjøring i 6 måneder mot tidligere CLIA metode EN gang pr pasient som tidligere har hatt positivt resultat anti-dsDNA. I DIPS bestilles Immunologisk parallellanalyse og angir dsDNA.

Norsk laboratoriekodeverk

P-ds(nativt)DNA IgG NPU16393