Analysen utføres ved

Sentrallaboratoriet, Bodø

Indikasjon

Ved mistanke om cøliaki, spesielt hos barn < 3år og personer med IgA mangel (serum IgA < 0.07g/l). I slike tilfeller kan IgA-tester for Transglutaminase (anti-tTG-IgA) bli falsk negativ. Kan være til nytte også i slike tilfeller hvor serum IgA er <0,2 g/l og anti-tTG-IgA er negativ.

Ved behov kan rekvirenten etterbestille Anti-Deamidert gliadinpeptid IgG (Anti-DGP IgG) dersom det i utgangspunktet kun var bestilt anti-tTG IgA).

Testen kan være til nytte også hos asymptomatiske personer med høy risiko for cøliaki, for eksempel type 1 diabetes mellitus, Down syndrom, Turner syndrom, Williams syndrom, autoimmune thyroidea eller autoimmune lever sykdommer, opphopning av cøliaki i første linje slektninger, hvor andre ”cøliaki – spesifikke” antistoffer er negative.

Prøvemateriale/prøvemengde

Serum 0,3 mL

Holdbarhet

14 dager v/2-8°C

Analysemetode

Multiplex flow-immunanalyse

Tolkning

IgG-antistoff er rettet mot gliadinpeptider deamidert av vevs-transglutaminase. Gliadinpeptider finnes i hvete, rug, havre, bygg og beslektete kornslag. Forhøyet anti-tTG IgA alene, tyder på aktiv cøliaki. Når begge analysene er forhøyet er sannsynligheten for at det foreligger aktiv cøliaki meget høy. For pasienter med IgA-mangel og/eller barn < 3 år, hvor anti-deamidert gliadin IgG er positiv alene og pasienten har symptomer, er sannsynligheten for cøliaki høy. I slike tilfeller anbefales videre utredning. Spesielt hos små barn kan anti-deamidert gliadin IgG ha en høyere sensitivitet enn anti-tTG IgA. Betydningen av en positiv anti-DGP IgG alene hos personer over 3 år med normal total IgA er usikker. Bare positiv gentest og høyt titer hos disse kunne øke mistanke om cøliaki. Dersom både anti-tTG IgA og anti-DGP IgG er negative er det lav sannsynlighet for cøliaki.

Bruk av anti-DGP IgG for oppfølging av respons på diettbehandling er usikker. Anti-tTG IgA brukes til å bekrefte effekten av diettbehandling.

For mer info se i labhåndboken for Transglutaminase IgA antistoff, anti-tTG IgA

Analyseringsintervall/hyppighet

Alle hverdager

Referanseområde

Negativ <15,0 U/ml
Positiv ≥ 15,0 U/ ml

Indikasjoner, tolkning og referanser

Husby S, et al. European Society for Pediatric Gastroenterology, Hepatology, and Nutrition guidelines for the diagnosis of coeliac disease. J Pediatr Gastroenterol Nutr. 2020; 70: 141-56.


Aleanzi M, Demonte AM, Esper C at al. (2001) Celiac disease: antibody recognition against native and selectively deamidated gliadin peptides. Clin Chem 47 (11), 2023-2028.

Merknader

Ny metode fra 19.10.21.

Norsk laboratoriekodeverk

P-Deamidert gliadinpeptid IgG NPU28161