Analysen utføres ved

Sentrallaboratoriet,Bodø Tlf:75 57 83 50

Prøvemateriale/prøvemengde

Serum/minimum 0,3 ml

Analysemetode

Kjemiluminescens

Tolkning

CTD Screen Plus er en omfattende screening, som inneholder de viktigste markørene for diagnostisering av autoimmune bindevevssykdommer.
Via CTD screening avdekkes Anti-Nukleære Antistoffer (ANA) som har en sentral rolle for diagnostisering av de autoimmune sykdommene. Dersom CTD Screen er positiv gjøres automatisk videre utredning på subspesifisiteter av antistoffene.

Analyseringsintervall/hyppighet

3-4 dager i uka

Referanseområde

Negativ <20 CU
Positiv ≥20

Merknader

Dersom CTD er positiv vil det automatisk bli undersøkt for subgrupper dsDNA , Centromer og ENA7.
Positiv ENA7 vil bli videre testet for undergruppene Sm, RNP, Ro52, Ro60, SSB, Scl-70 og Jo-1.

CTD Screen Plus inkluderer også 7 andre antistoff,assosiert med CTD:
Mi2, PCNA, Ku, ThTo, PM/Scl, RNA Polymerase III og Ribosomalt P- protein som ikke blir utredet videre med identifisering. De nyeste autoantistoffene er utfyllende analyser ved utredning av SLE,Scleroderma, Polymyositt/Dermatomyositt og Polymyositt-Scleroderma overlap syndromer.

Ved positiv CTD screening og negativ identifisering og fortsatt stor mistanke om CTD, ta evt. kontakt med Laboratoriet.