Analysen utføres ved

Sendes til Oslo Universitetssykehus fra 01.01.2017
Avdeling for immunologi og transfusjonsmedisin, Ullevål sykehus.
Seksjon for medisinsk immunologi tlf.22 11 88 90
Postboks 4956 Nydalen, 0424 Oslo

Prøvemateriale/prøvemengde

Serum / 1,0 ml

Prøvebehandling

Prøven må være på laboratoriet innen 48 timer. Er ikke dette mulig fryses serumet ned og sendes på tørris neste dag.

Analyseringsintervall/hyppighet

Ukentlig

Link