Analysen utføres ved

Sentrallaboratoriet, Bodø

Indikasjon

Ved utredning av pasienter med kliniske tegn og symptomer forenlig med systemisk sklerose, inkludert hudaffeksjon, Raynaud-fenomen og artralgi.

Ved mistanke om så kalte CREST symptomkonstellasjonen: kalsinose, Raynaud-fenomen, øsofagus dysfunksjon, sklerodactyli og teleangiektasier.

Prøvemateriale/prøvemengde

Serum / 0,3 ml

Holdbarhet

14 dager v/2-8°C

Analysemetode

Multiplex flow-immunanalyse

Tolkning

Antistoffene er rettet mot centromer protein (centromer B) –CENP-B. Kan brukes sammen med kliniske funn og andre laboratorietester ved utredning av systemisk sklerose (SSc) og Raynaud-fenomener. Ved Raynaud-fenomener kan anti-CENP-B opptre flere år før eventuell utvikling av andre tegn til sklerodermi. Raynaud-fenomen assosieres med økt risiko for utvikling av bindevevssykdom. Forekommer ved begrenset kutan form av SSc (70%), CREST syndrom (50%) og 5% forekomst ved diffus SSc. Ofte assosiert med mange år med Raynaud fenomen, langsom progresjon av sykdommen og pulmonal arteriell hypertensjon (i 15% av tilfellene). Antistoffet kan sees hos ca. 10-20 % av pasienter med primær biliær kolangitt (PBC).

Centromerantistoff kan også sees hos pasienter med andre autoimmune revmatiske sykdommer bl.a. ved Sjögrens syndrom, SLE, revmatoid artritt, autoimmune hepatitt. Sklerodermi pasienter med anti-CENP-B utvikler sjelden lungefibrose og renal krise. Titer holder seg vanligvis stabilt og det er ingen korrelasjon med sykdoms aktivitet.

Hos pasienter med PBC er anti-CENP-B prognostisk for portal hypertensjon slik at serum nivåer korrelerer med alvorlighetsgraden. Anti-centromer antistoff er en uavhengig risikofaktor for kronisk nyresykdom (CKD) hos pasienter med PBC.
Oppfølging av anti-CENP-B og nyrefunksjon kan være nyttig for å predikere utviklingen av CKD. Pasienter med sklerodermi har vanligvis kun ett av de spesifikke antistoffene (anti-centromerantistoff, anti-Scl70), slik at disse antistoffene sjelden forekommer sammen.

Analyseringsintervall/hyppighet

Alle hverdager

Referanseområde

Negativ<1,0 AI
Positiv ≥1,0 AI

AI= Antistoff index

Indikasjoner, tolkning og referanser

White B: Chapter 64: Systemic sclerosis. In Clinical Immunology Principles and Practice. Second edition. Edited by R Rich, T Fleisher, W Shearer, et al. St. Louis, Mosby-Year Book, 2001, pp 64.1-64.10.

K Russo 1, S Hoch, C Dima, J Varga, M Teodorescu Circulating anticentromere CENP-A and CENP-B antibodies in patients with diffuse and limited systemic sclerosis, systemic lupus erythematosus, and rheumatoid arthritis. J Rheumatol 2000 Jan;27(1):142-8.


Yasuhito Hamaguchi 1. Autoantibody profiles in systemic sclerosis: predictive value for clinical evaluation and prognosis. J Dermatol, 2010 Jan;37(1):42-53.

Mandai Sh, Kanda E, Arai Y, Hirasawa S, et al. Anti-centromere antibody is an independent risk factor for chronic kidney disease in patients with primary biliary cirrhosis. Clin Exp Nephrol (2013) 17:405–410.

Merknader

Ny metode fra 19.10.21.

Norsk laboratoriekodeverk

P-CENP-B IgG NPU26644