Analysen utføres ved

Sentrallaboratoriet,Bodø tlf. 75 57 83 50

Prøvemateriale/prøvemengde

Serum / 0,3 ml

Analysemetode

(CLIA) kjemiluminescens immunoassay,detekterer IgG klasse anti-CENP-B antistoff

Tolkning

Forekomsten av disse antistoffene kan brukes sammen med kliniske funn og andre laboratorietester ved utredning av sklerodermi og Raynoud-fenomener.
Forekommer særlig ved sklerodermi (SSc) med CREST-syndrom (Calsinosis, Raynoud syndrome, Øsofagus dismotality, Sklerodactili, Teleangiektasier). Antistoffene er rettet mot centromer protein (centromer B) –CENP-B. Forekommer ved begrenset kutan form av sklerodermi (70%), ”CREST” (50%) og 5% forekomst ved diffus SSc. Assosiert ofte med mange år Raynaud, langsom progresjon av sykdommen og pulmonal arteriell hypertensjon (i 15% av tilfellene). Antistoffet kan sees hos ca. 10-20 % av pasienter med primær billiær cirrhose. Sklerodermi pasienter med anti-CENP B utvikler sjelden lungefibrose og renal krise. Titer holder seg vanligvis stabilt og der er ingen korrelasjon med sykdoms aktivitet.

Analyseringsintervall/hyppighet

Ukentlig

Referanseområde

Negativ <20 CU
Positiv ≥20CU

Merknader

Ny metode fra 09.09.2015