Analysen utføres ved

Sentrallaboratoriet, Bodø tlf. 75 57 83 50

Prøvemateriale/prøvemengde

Serum / 0,3 ml

Analysemetode

Chemiluminescence immunoassay (CLIA)

Tolkning

Antistoffer mot CCP (Cyclisk Citrullinert peptid) har høy spesifisitet (>90%) for revmatoid artritt (RA). Sensitiviteten er noe lavere (ca 70%). Antistoffene kan opptre flere år før klinisk debut av RA. Generelt har CCP-antistoffer en høyere klinisk spesifisitet og sensitivitet for RA enn Reumatoid faktor (RF)

Analyseringsintervall/hyppighet

3-4 dager i uka

Referanseområde

< 5.3 (U/ml) negativ
5,3- 16 (U/ml) svak positiv
> 16 (U/ml) sterk positiv

I følge ACR/EULARs internasjonale kriterier defineres anti-CCP som svak positiv ved verdier mellom 5,3 og 16 U/ml. Slike verdier gis 2 poeng etter klassifikasjonskriterier for Revmatoid artritt (RA). Verdier > 16 U/ml besvares som sterkt positive og skal gis 3 poeng (1).


1. Aletaha D et al. Rheumatoid Arthritis Classification Criteria» ARTHRITIS & RHEUMATISM Vol. 62, No. 9, September 2010, pp 2569–2581, DOI 10.1002/art.27584 c 2010, American College of Rheumatology.