Analysen utføres ved

Sentrallaboratoriet, Bodø tlf. 75 57 83 50

Prøvemateriale/prøvemengde

Serum 0,3 ml

Analysemetode

ELISA

Tolkning

Anti-kardiolipin (fosfolipid) antistoffer sees ved Antifosfolipidsyndrom (APS). IgG antistoffer er noe mer spesifikke enn IgM antistoffer.

Analyseringsintervall/hyppighet

Ukentlig

Referanseområde

Negativ 0
Positiv 1

Merknader

Grenseverdi og positive prøver vil bli undersøkt med tanke på IgG og IgM.

Kardiolipin vil bli Sendeprøve til UNN fra 07.09.2016