Analysen utføres ved

Sentrallaboratoriet, Bodø

Indikasjon

Utredning av pasienter med mistanke om systemisk autoimmun revmatisk sykdom (SARD). Via ANA screening avdekkes Anti-Nukleære Antistoffer (ANA) som har en sentral rolle for diagnostisering av SARD (se tabell 1). Antistoffene kan ha en differensialdiagnostisk verdi i et tidlig stadium av sykdomsutviklingen da de kliniske symptomene er lite karakteristiske.

Prøvemateriale/prøvemengde

Serum/minimum 0,3 ml

Holdbarhet

14 dager v/2-8°C

Analysemetode

Multiplex flow-immunanalyse

Tolkning

ANA screen brukes ved kvalitativ screening av antinukleære antistoffer (ANA), kvantitativ påvisning av antistoffer mot dsDNA og semi-kvantitativ påvisning av 8 separate antistoff analyser i humant serum (Anti SSA-52, SSA-60, SS-B, Sm, RNP, Scl-70, Jo-1 og Centromer B).

Testsystemet brukes som hjelp i diagnostiseringen av systemiske autoimmune revmatiske sykdommer, sammen med andre prøvesvar og pasientens kliniske presentasjon.

Resultatene for ANA screen oppgis som Negativ eller Positiv. For hvert enkelt autoantistoff oppgis enten semikvantitativt svar ved AI (Antistoff index) eller kvantitativt svar ved IU/ml. Se tabell 1.

Ved negativ ANA-screen: Det finnes ikke antistoffer, eller verdien er under cut-off verdien for dsDNA, SSA-52, SSA-60, SS-B, Sm, RNP, Scl-70, Jo-1 og Centromer B.

Ved positiv ANA-screen:
Det finnes antistoffer til stede for analyttene nevnt ovenfor. For mer informasjon om hvert enkelt autoantistoff, se i Labhåndboken under aktuelle antistoffer:
Anti-dsDNA
Anti-SSA 52
Anti-SSA 60
Anti-SSB
Anti-Sm
Anti-RNP
Anti-Scl 70
Anti-Jo 1
Centromer B

Analyseringsintervall/hyppighet

Alle hverdager

Referanseområde

Negativ

Merknader

Ny metode fra 19.10.21.

ANA screen reagenset inneholder også flere antistoff assosiert med ANA: Kromatin og Ribosomal P. Ved positiv ANA screen og negative antistoffer og fortsatt stor mistanke om ANA, ta evt kontakt med laboratoriet.

Tabell 1: Analyser som utføres ved ANA screen ved hjelp av multiplex flow-immunanalyse (Bioplex).

Autoantistoffer SARD sykdom Metode, referanseområde
Anti-dsDNA SLE Bioplex, ≤4,0 IU/ml
Anti-Sm SLE Bioplex, < 1,0 AI
Anti-RNP Mixed connective tissue disease, SLE Bioplex, < 1,0 AI
Anti-SSA/Ro60 Sjögrens syndrom og SLE, neonatal lupus Bioplex, < 1,0 AI
Anti-SSA/Ro52 Sjögrens syndrom og SLE, neonatal lupus og andre autoimmune sykdommer Bioplex, < 1,0 AI
Anti-SSB/La Sjögrens syndrom og SLE, neonatal lupus Bioplex, < 1,0 AI
Anti-Centromer B Systemisk sklerose (SSc), begrenset kutan form av SSc, CREST syndrom, Raynard fenomen Bioplex, < 1,0 AI
Anti-Scl-70 Systemisk sklerose Bioplex, < 1,0 AI
Anti-Jo 1 Polymyositt/Dermatomyositt, Polymyositt-overlapp syndromer Bioplex, < 1,0 AI

Norsk laboratoriekodeverk

P-ANA bindevevssykdom as NPU27815