• Informasjon om hurtigdiagnostikk av luftveis- og CNS-patogener

    Mikrobiologisk fagområde i samarbeid med blodbanken tilbyr DØGNKONTINUERLIG (24/7) PCR-basert hurtigdiagnostikk av luftveis- og CNS-patogener i nasopharynx- og spinalvæskeprøver. Analysene utføres ved laboratoriet i Bodø. Indikasjoner for hurtigtestene er alvorlig sykdom, herunder alvorlig pneumoni, sterk mistanke om meningitt og encefalitt, samt å avklare behov for smitteisolering for innlagte pasienter.

Copyright © Nordlandssykehuset HF 2016
Ansvarlig redaktør: Klinikksjef Lill Angelsen, tlf. 481 12 932.  
Webredaktør: Kommunikasjonssjef Randi Angelsen, tlf. 907 45 628.