• Informasjon om hurtigdiagnostikk av luftveis- og CNS-patogener

    Mikrobiologisk fagområde i samarbeid med blodbanken tilbyr DØGNKONTINUERLIG (24/7) PCR-basert hurtigdiagnostikk av luftveis- og CNS-patogener i nasopharynx- og spinalvæskeprøver. Analysene utføres ved laboratoriet i Bodø. Innen 2-3 uker vil dette også bli tilgjengelig på laboratoriene i Lofoten og Vesterålen. Fra 17.08.20 inkluderer luftveispanelet SARS-Cov2 (covid-19). Indikasjoner for hurtigtestene er ønske om rask avklaring av behov for smitteisolering hos innlagte pasienter eller sterk mistanke om meningitt og encefalitt.

Copyright © Nordlandssykehuset HF 2016
Ansvarlig redaktør: Klinikksjef Lill Angelsen, tlf. 481 12 932.  
Webredaktør: Kommunikasjonssjef Randi Angelsen, tlf. 907 45 628.