Kloke valg-kampanjen ble satt i gang internasjonalt for å redusere antallet av unyttige utredninger og analyser. Arbeidsgruppen i NSMB - Norsk Selskap for medisinsk biokjemi tok utgangspunkt i de eksisterende anbefalingene fra «Choosing wisely»-kampanjene i USA, Canada, Storbritannia og Australia. Det ble laget en liste over alle anbefalingene fra disse landene som var innenfor fagfeltet medisinsk biokjemi.

Den nasjonale anbefalingen for å redusere bruken av laboratorieanalyser Norge kan du laste ned her.