Aktuelt:

  • Akkreditering

    Logo akkreditering

    Diagnostisk klinikk er akkreditert etter NS-EN ISO 15189:2012 Medisinske laboratorier - Krav til kvalitet og kompetanse for fagområdene Immunologi og transfusjonsmedisin (blodbank), Medisinsk mikrobiologi, Medisinsk biokjemi, Patologi og Prøvetaking. For rekvirentene betyr dette at våre akkrediterte analyser og prosesser blir regelmessig vurdert og godkjent i henhold til internasjonale krav.

  • Ny analyse: Mycoplasma genitalium

    Molekylærbiologisk enhet tilbyr fra medio februar 2020 påvisning av Mycoplasma genitalium i urin- og penselprøver. Positive prøver vil også bli testet for makrolid (azitromycin)-resistens

Copyright © Nordlandssykehuset HF 2016
Ansvarlig redaktør: Klinikksjef Lill Angelsen, tlf. 481 12 932.  
Webredaktør: Kommunikasjonssjef Randi Angelsen, tlf. 907 45 628.