Aktuelt:

 • Akkreditering

  Logo akkreditering

  Diagnostisk klinikk er akkreditert etter NS-EN ISO 15189:2012 Medisinske laboratorier - Krav til kvalitet og kompetanse for fagområdene Immunologi og transfusjonsmedisin (blodbank), Medisinsk mikrobiologi, Medisinsk biokjemi, Patologi og Prøvetaking. For rekvirentene betyr dette at våre akkrediterte analyser og prosesser blir regelmessig vurdert og godkjent i henhold til internasjonale krav.

 • Informasjon om hurtigdiagnostikk av luftveis- og CNS-patogener

  Mikrobiologisk fagområde i samarbeid med blodbanken tilbyr fra 1. juli DØGNKONTINUERLIG (24/7) PCR-basert hurtigdiagnostikk av luftveis- og CNS-patogener i nasopharynx- og spinalvæskeprøver. Analysene utføres ved laboratoriet i Bodø. Indikasjoner for hurtigtestene er alvorlig sykdom, herunder alvorlig pneumoni, sterk mistanke om meningitt og encefalitt, samt å avklare behov for smitteisolering.

 • Endring av ME-screeningpakken: Borrelia

  Laboratoriets analysemetode for påvisning av Borrelia IgM-antistoff er svært sensitiv. Høy sensitivitet kombinert med noe lavere spesifisitet medfører en relativt stor andel falskt positive IgM-resultater. Opptil 20 % av prøvene får falskt positiv IgM, noe som kan være vanskelig å forholde seg til, både for pasienter og klinikere.

Copyright © Nordlandssykehuset HF 2016
Ansvarlig redaktør: Klinikksjef Lill Angelsen, tlf. 481 12 932.  
Webredaktør: Kommunikasjonssjef Randi Angelsen, tlf. 907 45 628.