Influensasesongen er i full gang. Laboratoriemedisinsk avdeling vil hver uke fremover legge ut statistikk som viser antall og andel luftveisprøver positive for influensa i Nordland.

Influensa-tallene for uke 9 viser en klar nedgang i andel positive luftveisprøver. Det ser ut som influensatoppen er nådd. Dette samsvarer godt med nasjonale data.

Influensassongen nasjonalt kan følges på  FHIs hjemmesider: https://www.fhi.no/sv/influensa/influensaovervaking/.

Influensa uke 9 - 2019