Kontakt oss:

Dyrkning/PCR:
75 57 83 30

Serologi
75 57 84 85

Copyright © Nordlandssykehuset HF 2016
Ansvarlig redaktør: Konstituert klinikksjef Lill Angelsen, 481 12 932.  
Webredaktør: Børre Arntzen, 907 11 240.