Kontakt oss:

Dyrkning/PCR:
75 57 83 30

Serologi
75 57 84 85

Copyright © Nordlandssykehuset HF 2016
Ansvarlig redaktør: Klinikksjef Lill Angelsen, tlf. 481 12 932.  
Webredaktør: Kommunikasjonssjef Randi Angelsen, tlf. 907 45 628.