Kontakt oss:

Bodø:
Immunologi: 75 57 83 50
Blodbanken: 75 57 84 82

Lofoten:
76 06 01 45

Vesterålen:
75 42 47 50

Copyright © Nordlandssykehuset HF 2016
Ansvarlig redaktør: Konstituert klinikksjef Lill Angelsen, 481 12 932.  
Webredaktør: Børre Arntzen, 907 11 240.