Telefonsvar:

Enkelte analyseresultater svarrapporteres pr. telefon underveis i analyseprosessen, for eksempel alle funn i blodkulturer og spinalvæsker. 

Telefonsvar vil alltid etterfølges av elektronisk eller skriftlig svarrapport.

Henvisningslaboratorier

Enkelte funn videresendes til andre laboratorier for verifisering, endelig identifikasjon eller av andre årsaker. Dette kan være funn som sendes til nasjonale referanselaboratorier eller funn som sendes til annet laboratorium med annen eller høyere kompetanse enn oss.

I slike tilfeller vil navn på henvisningslaboratorium fremgå av svarrapporten fra oss og ny svarrapport vil komme når vi får resultat fra henvisningslaboratoriet.

Videresending av prøver

Vi er behjelpelig med videresending av prøver til mikrobiologiske analyser som ikke inngår i eget analyserepertoar. I slike tilfeller vil det av svarrapport fra oss fremgå hvilket prøvemateriale vi har sendt hvor og når. 

Forventet svartid

Svartiden vil variere etter analysemetode. 
Se informasjon om svartid under den enkelte analyse.

MSIS meldeplikt

Enkelte funn er av epidemiologiske årsaker meldepliktig til MSIS som er et overvåkningssystem for smittsomme sykdommer.
Funn som skal meldes vil fremgå av svarrapporten, lenke til meldeskjema oppgis i svarrapporten.