Analyser innen fagområdene medisinsk biokjemi, immunologi og transfusjonsmedisin og medisinsk mikrobiologi har felles rekvisisjonsskjema for eksterne rekvirenter.

Utfylling av rekvisisjon:

Pasient: 
Navn, fødselsnummer (11 siffer), bosted, relevant klinisk problemstilling.

Rekvirent: 
Legenavn, adresse, rekvirentkode, for innlagte pasienter må avdeling oppgis.
Rekvirenter som har flere arbeidssteder må ha egen rekvirentkode for hvert arbeidssted.
Rekvirentkode fås ved å kontakte rekvirenter@hn-ikt.no

Prøve: 
Prøvematerialets art/lokalisasjon, prøvetakingstidspunkt, relevant prøvetakingsmetode.

Merking av prøverør/prøvebeholder:

Pasient navn, fødselsnummer, prøvemateriale/lokalisasjon, prøvetakingstidspunkt.
Prøve som ikke er merket slik at sikker pasientidentifikasjon kan stilles, blir avvist. Unntak forekommer i sjeldne tilfeller når ny prøvetaking ikke er mulig.