Prøvetaking

Bruk sterilt prøvetakingsutstyr.

Ved mistanke om anaerob infeksjon skal prøvemateriale til dyrkning alltid sendes på Amies transportmedium.

Se for øvrig informasjon om prøvetaking under den enkelte analyse.

Transportmedier

Avdelingen bruker Copan og Cobas prøvetakingssett. Disse kan lagres i romtemperatur.  Transportmediene er CE merkede og påført holdbarhetsdato.
Transportmediet hindrer at prøvematerialet tørker ut og hemmer overvekst av uønskede mikrober fra prøvetakingsstedet.
Oppbevaring etter prøvetaking inntil prøvene sendes, bør være i kjøleskap. Noen få unntak er beskrevet under den enkelte analyse.

Bakterier og gjærsopp:

Copans Amies med kull/pensel:
Prøvematerialet tas med pensel som plasseres i transportmediet.
Etter prøvetaking sendes prøvene så raskt som mulig til laboratoriet, enkelte patogene bakterier har kort overlevelsestid i transportmediet, for eksempel gonokokker.

Patogene tarmbakterier:

Copans FecalSwab/pensel:
Penselen dyppes i fæces, vris rundt, plasseres i transportmediet og knekkes i brekkpunktet før korken skrus på. Etter prøvetaking sendes prøvene så raskt som mulig til laboratoriet, enkelte analyser kan ikke utføres hvis prøven er mer enn 3 dager gammel når vi mottar den.

Virus og luftveispatogene virus og bakterier til PCR:

Copans UTM-RT/pensel:
Prøvematerialet tas med penselen som følger med, plasseres i transportmediet og knekkes i brekkpunktet før korken skrus på.

Chlamydia trachomatis/Neisseria gonorrhoeae:

Cobas PCR Media til uriner:
Urinen overføres til transportrøret ved hjelp av pipetten som følger med. Væskenivået skal være mellom de to linjene på røret. Røret snus fem ganger for blanding av prøve og transportmedium.
Cobas PCR Media til penselprøver:
Den ene penselen som følger med, benyttes til å tørke av slim før prøvetaking. Prøvematerialet tas med den andre penselen som plasseres i transportmediet og knekkes i brekkpunktet før korken skrus på. Røret snus fem ganger for blanding av prøvemateriale og transportmedium.
Til øyeprøver benyttes pensel fra UTM prøvetakingssett, for øvrig samme fremgangsmåte.