Prøverør/prøvebeholder legges i transporthylse. For flytende prøvematerialer skal det legges absorpsjonspapir mellom prøverør og transporthylse.

Sammen med utfylt rekvisisjon legges transporthylsen i godkjent sendekonvolutt og sendes så raskt som mulig (A-post). Avsender er ansvarlig for korrekt pakking og forsendelse.

Sendekonvolutten er forhåndsfrankert, vennligst påse at vektgrense overholdes.

For legekontorer og en del institusjoner i Bodø og Saltenområdet er det organisert hentetjeneste alle hverdager. Bodø Varetaxi er ansvarlig for hentetjenesten og kan kontaktes ved driftsmessige problemstillinger, tlf. 75 52 04 30.

Rekvirenter som ønsker å delta i hentetjenesten kan kontakte oss, tlf. 75 57 83 50.

Organisert hentetjeneste fra sykehjem og legekontorer på Leknes er etablert ved laboratoriet, Gravdal.