Av: Ingrid Elisabeth Simonsen, avdelingsleder Laboratoriemedisinsk avdeling

Akkreditering er en type frivillig, statlig kvalitetskontroll der man søker om å bli godkjent etter gitte krav i en standard. I vårt tilfelle ISO15189 Medisinske Laboratorier - Krav til kvalitet og kompetanse.

Vårt akkrediteringsorgan er Norsk Akkreditering, de arbeider på bestilling fra myndighetene.

Ved ordinær akkreditering er det meget faglig kompetent personell, godkjent og autorisert av Norsk Akkreditering som utøver denne kontrollen og gir oss godkjenning gjennom årlige tilsyn.

Disse avgjør da om vi kan benevne en analyse som akkreditert eller ikke.

Ved at vi nå har fått innvilget fleksibel akkreditering har laboratoriet nå mulighet til å inkludere endringer i akkrediteringsomfanget uten att disse er vurdert av Norsk Akkreditering før endring tas i bruk.

Ved fleksibel akkreditering er faglig kompetent personell ansatt hos oss, intervjuet og godkjent av Norsk Akkreditering til å gjøre denne vurdering internt hos oss.

De som har fått innvilget denne myndigheten i Diagnostisk klinikk er:

  • Guro Stødle - For molekylærbiologiske analyser
  • Sandra Åsheim - For øvrige bakteriologiske analyser, unntatt molekylærbiologiske analyser.

Vårt akkrediteringsmerke:

Akkrediteringsmerke