Agens/analyse

Vancomycinresistens hos enterokokker

Analysen utføres ved

Bakteriologisk enhet, tlf. 75 57 83 30

Indikasjon

Pasienter overflyttet fra sykehus i utlandet og fra norske sykehus med VRE utbrudd

Prøvemateriale / prøvemengde

Rektumprøve
I tillegg eventuelt andre aktuelle lokalisasjoner ( f.eks sår, eksem, kateter-/drenmateriale)
Fæcesprøve kan ikke analyseres

Prøvetakning/prøvebehandling/forsendelse

Prøve tas med pensel som plasseres i Amies transportmedium med kull. (det skal være synlig avføring på penselen)

Analysemetode

Dyrkning på selektiv agar

Tolkning

Ikke påvist/påvist

Forventet svartid

2 - 4 dager (negative prøver svarrapporteres tidligst 48 timer etter dyrkning)

Merknader

Helsepersonell screenes ikke på VRE