Agens/analyse

Toxoplasma IgG og IgM

Analysen utføres ved

Sentrallaboratoriet, tlf. 75 57 84 85

Indikasjon

Klinisk mistanke om toksoplasmose.
Screeningf.eks ved transplantasjonsutredning.
Selektiv screening av gravide.

Prøvemateriale/prøvemengde

Serum

Prøvetaking/prøvebehandling/forsendelse

Blodprøven sentrifugeres, eventuelt avpipetteres

Analysemetode

CMIA (chemiluminescensmicropartikkel immuno- assay)

Tolkning

Negativ / positiv / grenseverdi

Forventet svartid

4 - 7 dager

Merknader

Positive prøver, særlig fra gravide, sendes til Rikshospitalet for nærmere undersøkelse.