Agens/analyse

Salmonella, Shigella, Yersiniaenterocolitica og Campylobacter

Analysen utføres ved

Bakteriologisk enhet, tlf. 75 57 83 30

Indikasjon

Bakteriell gastroenteritt, kontroll etter påvist infeksjon

Prøvemateriale / prøvemengde

Fæces

Prøvetakning/prøvebehandling/forsendelse

FecalSwab - Prøvepenselen dyppes i fæces, vris rundt, plasseres i transportrøret og knekkes i brekkpunktet før korken skrus på.

Analysemetode

Dyrkning

Forventet svartid

2-4 dager (mandag-fredag)

Merknader

Kliniske opplysninger er viktig, f.eks. reiseanamnese.

Ang. kontrollprøver, se Smittevernveilederen, Folkehelseinstituttet

1. gangs påvisning av Salmonella, Shigella, Yersinia enterocolitica og Campylobacter er meldepliktig til MSIS