Agens/analyse

Treponema pallidum totalantistoff

Analysen utføres ved

Sentrallaboratoriet, tlf. 75 57 84 85

Indikasjon

Klinisk mistanke om syfilis / seksuelt overført sykdom
Screening av bl.a asylsøkere, gravide og nye blodgivere samt ved transplantasjonsutredning og oppstart av immunmodulerende behandling.

Prøvemateriale / prøvemengde

Serum

Prøvetakning/prøvebehandling/forsendelse

Blodprøven sentrifugeres, eventuelt avpipetteres

Analysemetode

CMIA (chemiluminescensmicropartikkel immuno- assay)

Tolkning

Negativ / positiv / grenseverdi

Forventet svartid

1 - 2 dager (mandag - fredag)

Merknader

Reaktive prøver analyseres videre på TPPA og RPR.
Førstegangspositive prøver sendes p.t. til konfirmering ved Mikrobiologisk avd, Universitetssykehuset i Skåne.
Ved mistanke om nevrosyfilis skal serumprøve og spinalvæskeprøve tatt samtidlig, sendes til analyse. Spinalvæske analyseres kun på TPPA.