Agens/analyse

Treponema pallidum totalantistoff

Analysen utføres ved

Sentrallaboratoriet, tlf. 75 57 84 85

Indikasjon

Klinisk mistanke om syfilis / seksuelt overført sykdom
Screening av bl.a asylsøkere, gravide og nye blodgivere samt ved transplantasjonsutredning og oppstart av immunmodulerende behandling.

Prøvemateriale/prøvemengde

Serum

Prøvetaking/prøvebehandling/forsendelse

Blodprøven sentrifugeres, eventuelt avpipetteres

Analysemetode

CMIA (chemiluminescensmicropartikkel immuno- assay)

Tolkning

Negativ / positiv / grenseverdi

Forventet svartid

1 - 2 dager (mandag - fredag)

Merknader

Reaktive prøver sendes Oslo Universitetssykehus, Ullevål, for bekreftende/utvidet testing med blant annet IgM, RPR og TPHA.

Ved mistanke om nevrosyfilis er det svært viktig at serumprøve og spinalvæskeprøve tas samtidig. Spinalvæsker videresendes til OUS for utvidet testing.

Laboratoriet analyserer RPR hos pasienter som får behandling for syfilis.