Akkreditering

Analysen er midlertidig suspendert fra akkreditering i henhold til ISO 15189:2012

Norsk laboratoriekodeverk

NPU 56576, F-Enteroinvasiv Escherichia coli (EIEC) + Shigella DNA

Link