Agens/analyse

HBsAg, anti-HBs, anti-HBc
HCV-PCR, HCV antistoff
HIV antigen/antistoff
Syfilis
CMV IgG
EBV IgG
Toxoplasma IgG
Varicella zoster IgG

Analysen utføres ved

Sentrallaboratoriet, tlf. 75 57 84 85

Indikasjon

Transplantasjonsutredning organmottaker

Prøvemateriale/prøvemengde

Serum

Prøvetaking/prøvebehandling/forsendelse

Blodprøven sentrifugeres, eventuelt avpipetteres

Merknader

Analysene svarrapporteres samlet