Agens/analyse

HBsAg, anti-HBc
HCV antistoff
HIV antigen/antistoff
Syfilis
Rubella IgG

Analysen utføres ved

Sentrallaboratoriet , tlf. 75 57 84 85

Indikasjon

IVF utredning

Prøvemateriale / prøvemengde

Serum

Prøvetakning/prøvebehandling/forsendelse

Blodprøven sentrifugeres, eventuelt avpipetteres

Merknader

Rubella IgG gjelder kun kvinner.
Analysene svarrapporteres samlet