Agens/analyse

Respiratorisk syncytialt virus A og B

Analysen utføres ved

Molekylærbiologisk enhet
Laboratoriemedisinsk avdeling, Diagnostisk klinikk
Nordlandssykehuset
Tlf. 75 57 83 50

Indikasjon

Luftveisinfeksjon, bronkiolitt og obstruktiv bronkitt, særlig hos små barn og eldre >65 år

Prøvemateriale/prøvemengde

Nasofarynxpensel
Nasofarynxaspirat
Bronkialskyllevæske

Prøvetaking/prøvebehandling/forsendelse

UTM-RT virustransportmedium: Nasofarynxprøver
Steril universalcontainer: Bronkialskyllevæske

Prøven oppbevares i kjøleskap før forsendelse

Analysemetode

PCR

Tolkning

Negativ /positiv /inkonklusiv

Forventet svartid

1 - 4 dager

Merknader

Settes opp i panel sammen med:
Influensavirus A og B
Rhinovirus
Adenovirus
Parainfluensavirus 1, 2, 3 og 4
Enterovirus
Metapneumovirus
Bocavirus
Coronavirus