Agens/analyse

Pneumokokk-antigen

Analysen utføres ved

Sentrallaboratoriet, Bodø, tlf. 75 57 83 76
Laboratoriet, Lofoten, tlf 76 06 01 45

Indikasjon

Pneumoni, meningitt

Prøvemateriale / prøvemengde

Urin, spinalvæske

Prøvetakning/prøvebehandling/forsendelse

Urin (uten tilsetning eller med borsyre)
Spinalvæske
Prøven er holdbar 24 timer i romtemperatur, 14 dager i kjøleskap

Analysemetode

Immunkromatografisk hurtigtest

Tolkning

Positiv prøve indikerer tilstedeværelse av pneumokokk-antigen

Forventet svartid

2 timer (analysen utføres døgnkontinuerlig)

Indikasjoner, tolkning og referanser

Positivt svar:
Pneumokokk-antigen påvist. Testen har generelt høy spesifisitet hos voksne, men med noen begrensninger:
- Pneumokokk-antigen kan være påvisbart i urinen flere måneder etter gjennomgått pneumokokk-infeksjon.
- Asymptomatisk bærerskap av pneumokokker i hals (særlig aktuelt hos små barn) kan også gi positivt resultat.
- Testen kan også være positiv flere dager etter pneumokokk-vaksinasjon.

Negativ: Pneumokokk-antigen ikke påvist. Negativt resultat utelukker ikke pneumokokk-infeksjon.

Merknader

Positiv prøve svarrapporteres straks pr. telefon

Akkreditering

Analysen er akkreditert i henhold til ISO 15189:2012

Norsk laboratoriekodeverk

NPU12756