Agens/analyse

○ Campylobacter jejuni
○ Campylobacter coli
○ Salmonella spp.
○ Shigella spp./Enteroinvasiv E.coli (EIEC)
○ Yersinia enterocolitica

Analysen utføres ved

Molekylær- og bakteriologisk enhet, tlf. 75 57 83 30

Indikasjon

Diaré hvor bakteriell etiologi kan mistenkes.

Prøvemateriale / prøvemengde

Feces

Prøvetakning/prøvebehandling/forsendelse

FecalSwab
1) Prøvepenselen dyppes i avføring og vris rundt
2) Penselen plasseres i mediet, nederst i transportrøret og knekkes av i brekkpunktet før korken skrus på.

Fiksering/oppbevaring

Anvendte prøveglass oppbevares i KJØLESKAP frem til forsendelse.

Holdbarhet

Ved oppbevaring i kjøleskap er prøven holdbar i fem dager.

Analysemetode

Real-time PCR

Tolkning

POSITIV*/NEGATIV/INKONKLUSIV

* Alle positive PCR-prøver for bakterielle agens vil bli forsøkt dyrket. Dyrkningsanalysen tar vanligvis 2-3 dager og er fortsatt viktig med tanke på videre smitteverntiltak (se Smittevernveilederen - kapittel 19 eller åpne link i ny fane )

Forventet svartid

PCR: 1-2 dager (mandag - fredag)
Dyrkning: 2-4 dager (mandag - fredag)

Merknader

Kliniske opplysninger er viktig! Reiseanamnese, nedsatt immunstatus og utbruddssituasjon er viktige opplysninger som kan gjøre det aktuelt med utvidede undersøkelser som ikke inngår i standardpanelet.

Førstegangs påvisning av Salmonella, Shigella, Yersinia enterocolitica og Campylobacter er meldepliktig til MSIS, beskjed om dette medfølger hvert enkelt prøvesvar.