Agens/analyse

Parotittvirus (kusma) IgM og IgG

Analysen utføres ved

Sentrallaboratoriet , tlf. 75 57 84 85

Indikasjon

Mistanke om parotittvirusinfeksjon (kusma)

Prøvemateriale / prøvemengde

Serum eller plasma

Analysemetode

Kjemiluminescens-immunoanalyse (CLIA)

Tolkning

Positiv/negativ/grenseverdi

Forventet svartid

2-4 dager

Merknader

Analysen kjøres to til tre ganger ukentlig.
Ved mistanke om kusma anbefales det å ta penselprøve (UTM/e-swab) fra hals/munnslimhinne/utførselsganger fra spyttkjertlene og sende prøven til parotittvirus-PCR.
Meslinger er meldepliktig til MSIS