Akkreditering

Analysen er akkreditert i henhold til ISO 15189:2012
Norovirus analysen er frivillig suspendert fra akkreditering i tidsrommet 27.03.18-01.10.18

Norsk laboratoriekodeverk

NPU 28282 Norovirus RNA

Link