Agens/analyse

Norovirus PCR

Analysen utføres ved

Molekylærbiologisk enhet, Bodø Tlf. 75 57 83 30

Indikasjon

Diaré og oppkast
Mistanke om viral gastroenteritt

Prøvemateriale / prøvemengde

Feces

Prøvetakning/prøvebehandling/forsendelse

Feces tas på glass uten tilsetning

Analysemetode

Real time PCR

Tolkning

Negativ, positiv eller inkonklusiv

Forventet svartid

Inntil 7 dager.
Analysen utføres oftere, etter avtale, ved utbrudd i helseinstitusjoner.

Akkreditering

Analysen er akkreditert i henhold til ISO 15189:2012
Norovirus analysen er frivillig suspendert fra akkreditering i tidsrommet 27.03.18-01.06.18

Norsk laboratoriekodeverk

NPU 28282 Norovirus RNA

Merknader

Prøve bør tas tidligst mulig og innen 3 døgn etter sykdomsstart.
Når norovirus er påvist som årsak til utbrudd, skal prøve kun rekvireres ved uklar årsak til diaré.