Agens/analyse

Norovirus PCR

Analysen utføres ved

Molekylærbiologisk enhet, tlf. 75 57 83 30

Indikasjon

Diare og oppkast
Mistanke om viral gastroenteritt

Prøvemateriale / prøvemengde

Fæces

Prøvetakning/prøvebehandling/forsendelse

Fæces tas på glass uten tilsetning

Analysemetode

Real time PCR

Tolkning

Ikke påvist / påvist / inkonklusivt resultat

Forventet svartid

7 dager
Analysen utføres oftere, etter avtale, ved utbrudd i helseinstitusjoner

Merknader

Prøve bør tas tidligst mulig og innen 3 døgn etter sykdomsstart.
Når Norovirus er påvist som årsak til utbrudd, skal prøve kun rekvireres ved uklar årsak til diare.