Agens/analyse

Mycoplasma pneumoniae IgM

Analysen utføres ved

Sentrallaboratoriet , tlf. 75 57 84 85

Indikasjon

Mistanke om atypisk pneumoni

Prøvemateriale / prøvemengde

Serum eller plasma

Analysemetode

Kjemiluminescens-immunoanalyse (CLIA)

Tolkning

Positiv/negativ/grenseverdi

Forventet svartid

2-4 dager

Merknader

Analysen kjøres to til tre ganger ukentlig.
Ved symptomdebut for mindre enn 3-4 uker siden, anbefales nasopharynxprøve på UTM-medium til PCR-undersøkelse.