Agens/analyse

Metapneumovirus

Analysen utføres ved

Molekylærbiologisk enhet
Laboratoriemedisinsk avdeling, Diagnostisk klinikk
Nordlandssykehuset
Tlf. 75 57 83 50

Indikasjon

Mistanke om metapneumovirusinfeksjon

Prøvemateriale/prøvemengde

Nasofarynxsekret
Nasofarynxaspirat
Bronkialskyllevæske

Prøvetaking/prøvebehandling/forsendelse

UTM transportmedium: Nasofarynxprøver
Steril universalcontainer: Bronkialskyllevæske

Prøven oppbevares i kjøleskap før forsendelse

Analysemetode

PCR

Tolkning

Negativ/positiv/inkonklusiv

Forventet svartid

1-4 dager

Merknader

Settes opp i panel sammen med:
Influensavirus A og B
RS-virus
Adenovirus
Enterovirus
Parainfluensavirus 1, 2, 3 og 4
Coronavirus
Metapneumovirus
Bocavirus
Rhinovirus