Agens/analyse

Legionella pneumophila

Analysen utføres ved

Molekylærbiologisk enhet
Laboratoriemedisinsk avdeling, Diagnostisk klinikk
Nordlandssykehuset
Tlf. 75 57 83 50

Indikasjon

Mistanke om Legionella-pneumoni

Prøvemateriale/prøvemengde

Bronkialskyllevæske (BAL)

Prøvetaking/prøvebehandling/forsendelse

Steril universalcontainer: Bronkialskyllevæske

Prøven oppbevares i kjøleskap før forsendelse

Analysemetode

PCR

Tolkning

Negativ/positiv/inkonklusiv

Forventet svartid

1-4 dager

Merknader

Vi utfører rutinemessig PCR på Legionella samt andre luftveisagens på BAL fra polikliniske og innlagte pasienter.
Merk at Legionella ikke kan påvises i nasopharynx og at nasopharynxprøver derfor ikke vil bli undersøkt med PCR.