Agens/analyse

Legionella pneumophilia serogruppe 1 antigen

Analysen utføres ved

Sentrallaboratoriet, Bodø, tlf. 75 57 83 76
Laboratoriet, Lofoten, tlf 76 06 01 45

Indikasjon

Pneumoni med Legionella som mistenkt agens - fortrinnsvis hos innlagte pasienter

Prøvemateriale / prøvemengde

Urin

Prøvetakning/prøvebehandling/forsendelse

Urin, uten tilsetning eller med borsyre
Prøven er holdbar 24 timer i romtemperatur, 14 dager i kjøleskap

Analysemetode

Immunkromatografisk hurtigtest

Tolkning

Positiv prøve indikerer tilstedeværelse av Legionella pneumophilia serogruppe 1 antigen.
Prøven kan være positiv lenge etter gjennomgått infeksjon.

Forventet svartid

2 timer (analysen utføres døgnkontinuerlig)

Merknader

Positive prøver svar rapporteres straks pr. telefon
Positive prøver er meldepliktig til MSIS

Akkreditering

Analysen er akkreditert i henhold til ISO 15189:2012

Norsk laboratoriekodeverk

NPU12753