Agens/analyse

Influensavirus A, -H1, -H1pdm09 og -H3,
Influensavirus B

Analysen utføres ved

Molekylærbiologisk enhet
Laboratoriemedisinsk avdeling, Diagnostisk klinikk
Nordlandssykehuset
Tlf. 75 57 83 50

Indikasjon

Mistanke om influensainfeksjon

Prøvemateriale/prøvemengde

Nasofarynxsekret
Nasofarynxaspirat
Bronkialskyllevæske

Prøvetaking/prøvebehandling/forsendelse

UTM transportmedium: Nasofarynxprøver
Steril universalcontainer: Bronkialskyllevæske

Prøven oppbevares i kjøleskap før forsendelse

Analysemetode

PCR

Tolkning

Negativ / positiv / inkonklusiv

Forventet svartid

1 - 4 dager

Merknader

Settes opp i panel sammen med:
Coronavirus
RS-virus
Adenovirus
Parainfluensavirus 1, 2, 3 og 4
Enterovirus
Metapneumovirus
Bocavirus
Rhinovirus