Agens/analyse

HCV - PCR

Analysen utføres ved

UNN (henvisningslaboratorium)

Indikasjon

Kontroll av HCV antistoff positive pasienter.
Oppfølging av pasienter som behandles for HCV.
Screening av dialysepasienter, transplantasjons- pasienter og morsmelkgivere.

Prøvemateriale / prøvemengde

Serum

Prøvetakning/prøvebehandling/forsendelse

2 gelglass à 5 ml sentrifugeres innen 2 timer, ingen avpipettering, korken tapes.
Oppbevares i kjøleskap, sendes uåpnet, transport- tid maksimalt 72 timer.

Analysemetode

PCR

Tolkning

Se Laboratoriehåndboka på UNN, www.unn.no/laboratoriehandbok

Forventet svartid

1 - 2 uker

Merknader

Analysen skal ikke brukes som primærdiagnostikk av HCV.