Agens/analyse

HBV - PCR

Analysen utføres ved

UNN (henvisningslaboratorium)

Indikasjon

Oppfølgingav pasienter som behandles for HBV.
Oppfølging av pasienter med kronisk HBV infeksjon.

Prøvemateriale/prøvemengde

Serum

Prøvetaking/prøvebehandling/forsendelse

2 gelglass a 5 ml, sentrifugeres innen 2 timer, oppbevares i kjøleskap.

Analysemetode

PCR

Tolkning

Se Laboratoriehåndboka, www.unn.no

Forventet svartid

1 -2 uker