Agens/analyse

Neisseria gonorrhoeae PCR

Analysen utføres ved

Molekylærbiologisk enhet, Bodø Tlf. 75 57 83 30

Indikasjon

Mistanke om seksuelt overført sykdom

Prøvemateriale / prøvemengde

Urin
Vaginalsekret, urethrasekret
Øyesekret, halssekret, anussekret

Prøvetakning/prøvebehandling/forsendelse

Urin:
Førstestråle prøve, minimum 1 time etter siste vannlating, overføres til Cobas PCR Media med pipetten som følger med - fyll til markert nivå og skru på korken.

Vaginal-, urethra- og anussekret:
Fjern slim med den ene penselen som følger med, ta prøven med den andre, plasser den i Cobas PCR-medium, knekk i brekkpunktet og skru på korken.
Hos kvinner har penselprøver høyere sensitivitet enn urinprøver, og anbefales derfor.

Øyesekret:
Ta prøven med pensel som følger med UTM prøvtakingssett, plasser den i Cobas PCR Media.
Etter prøvetaking snus transportrøret fem ganger for blanding av prøvemateriale og transportmedium. Prøvene oppbevares i romtemperatur inntil sending

Analysemetode

Real time PCR

Tolkning

Negativ, positiv eller usikkert resultat (hemmere i prøven)

Forventet svartid

1-3 dager

Akkreditering

Analysen er akkreditert i henhold til ISO 15189:2012

Norsk laboratoriekodeverk

NPU18782 Neisseria gonorrhoeae

Merknader

Blod i prøven kan gi falskt positivt resultat.
Slim i prøven kan gi falskt negtivt resultat.
Gonokokk PCR utføres i dag rutinemessig i alle prøver til Chlamydia trachomatis PCR.
Ved sterk mistanke om gonorre skal det tas prøve til gonokokk dyrkning.
Førstegangs påvisning av gonokokker videresendes til UNN for verifisering.
Positive prøver er meldepliktig til MSIS