Agens/analyse

Chlamydophilia pneumoniae

Analysen utføres ved

Molekylærbiologisk enhet
Laboratoriemedisinsk avdeling, Diagnostisk klinikk
Nordlandssykehuset
Tlf. 75 57 83 50

Indikasjon

Mistanke om atypisk pneumoni

Prøvemateriale / prøvemengde

Nasofarynxsekret
Nasofarynxaspirat
Bronkialskyllevæske

Prøvetakning/prøvebehandling/forsendelse

UTM transportmedium: Nasofarynxprøver
Steril universalcontainer: Bronkialskyllevæske

Prøven oppbevares i kjøleskap før forsendelse

Analysemetode

PCR

Tolkning

Negativ/positiv/inkonklusiv

Forventet svartid

1-4 dager

Merknader

Settes opp i panel sammen med:
Mycoplasma pneumoniae
Legionella pneumophilae
Bordetella pertussis
Bordetella parapertussis