Agens/analyse

Chlamydia trachomatis PCR

Analysen utføres ved

Molekylærbiologisk enhet, tlf. 75 57 83 30

Indikasjon

Mistanke om urogenital Chlamydia infeksjon
Partnerskiftehos seksuelt aktive personer < 25 år
Seksuelle overgrep
Infertilitetsutredning
Vedvarende konjunktivitt

Prøvemateriale / prøvemengde

Urin
Vaginalsekret, urethrasekret
Øyesekret, halssekret, anussekret

Prøvetakning/prøvebehandling/forsendelse

Urin:
Førstestråle prøve, minimum 1 time etter siste vannlating, overføres til Cobas PCR Media med pipetten som følger med - fyll til markert nivå og skru på korken.
Vaginal-, urethra- og anussekret:
Fjern slim med den ene penselen som følger med, ta prøven med den andre, plasser den i Cobas PCR-medium, knekk i brekkpunktet og skru på korken.
Øyesekret:
Ta prøven med pensel som følger med UTM prøvtakingssett, plasser den i Cobas PCR Media.
Etter prøvetaking snus transportrøret fem ganger for blanding av prøvemateriale og transportmedium. Prøvene oppbevares i romtemperatur inntil sending

Analysemetode

Real time PCR

Tolkning

Positiv, negativ eller usikkert resultat (hemmere i prøven) Analysemetoden er følsom og påviser også døde bakterier

Forventet svartid

1 - 3 dager

Merknader

Slim i prøven kan gi falskt negativt resultat
Eventuell kontrollprøve anbefales tatt 5 - 6 uker etter avsluttet behandling
Bakterier kan påvises 8 - 10 dager etter smittetidspunkt