Agens/analyse

Chlamydia trachomatis

Analysen utføres ved

Molekylærbiologisk enhet, Bodø Tlf. 75 57 83 30

Indikasjon

Mistanke om urogenital klamydiainfeksjon
Partnerskifte hos personer under 25 år
Seksuelle overgrep
Infertilitetsutredning
Vedvarende konjunktivitt

Prøvemateriale / prøvemengde

Urin
Vaginal-, urethra- og anussekret
Øye- og halssekret

Prøvetakning/prøvebehandling/forsendelse

Urin:
Førstestråle prøve, minimum 1 time etter siste vannlating, overføres til Cobas PCR Media med pipetten som følger med - fyll til markert nivå og skru på korken.

Vaginal- og urethrasekret:
Fjern slim med den ene penselen som følger med, ta prøven med den andre, plasser den i Cobas PCR-medium, knekk i brekkpunktet og skru på korken.
Hos kvinner har penselprøver høyere sensitivitet enn urinprøver, og anbefales derfor.

Øyesekret og halsprøver:
Ta prøven med penselen som følger med UTM prøvtakingssett, plasser den i Cobas PCR Media.
Etter prøvetaking snus transportrøret fem ganger for blanding av prøvemateriale og transportmedium. Prøvene oppbevares i romtemperatur fram til sending.

Analysemetode

Real time PCR

Tolkning

Negativ, positiv eller usikkert resultat (hemmere i prøven) Analysemetoden er følsom og påviser også døde bakterier

Forventet svartid

1-3 dager

Akkreditering

Analysen er akkreditert i henhold til ISO 15189:2012 for prøvematerialene vaginalsekret, urethrasekret og urin.

Norsk laboratoriekodeverk

NPU

Merknader

Slim i prøven kan gi falskt negativt resultat
Eventuell kontrollprøve anbefales tatt 5 - 6 uker etter avsluttet behandling
Bakterier kan påvises 8 - 10 dager etter smittetidspunkt